Selasa, 23 Oktober 2012

SOSOK YANG TEGAR DAN BERANI

Dear, insan manusia yang luar biasa... Keadaan terpuruk bukanlah buruk, bila dihadapi dengan tenang, dan bijak serta berjuang terus pant...