Rabu, 24 April 2013

PENDAPATAN NASIONAL UNTUK MENSEJAHTERAKAN BANGSA

BAB 1 PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Setiap negara di dunia ini mempunyai konsepsinya sendiri-sendiri mengenai arah per...